Post: : Admin

Phật giáo huyện Gò Công Tây thành lập cuối năm 1985. Hội Nghị Đại Biểu Phật Giáo toàn huyện Gò Công Tây ra mắt Ban Đại Diện Phật Giáo huyện đến nay đã 36 năm, trải qua 9 nhiệm kỳ.Phật giáo huyện Gò Công Tây thành lập năm nào? Phật giáo huyện Gò Công Tây trải qua 9 nhiệm kỳ, Đại hội đại biểu Phật giáo Gò Công Tây 1985

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Phật Giáo Việt Nam với dòng lịch sử xuyên suốt từ thời du nhập cho đến ngày nay, luôn luôn hội nhập vào sức sống của dân tộc qua các giai đoạn lịch sử thăng trầm, thịnh suy của đất nước góp phần xứng đáng trong các phong trào yêu nước, trong các thời kỳ chống giặc ngoại xâm và trong xây dựng đất nước quê hương mà lịch sử vàng son ghi đậm nét. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới; Kỷ nguyên độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Phật Giáo Việt Nam có đầy đủ cơ duyên nhập thân vào vận hội mới của dân tộc.


Sau ngày 07 tháng 11 năm 1981, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, dưới sự đoàn kết lãnh đạo của Quý Tôn Túc Cao Tăng tài đức, trí tuệ viên minh thấy rõ con đường, vạch ra phương châm. “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, soi sáng hướng đi phù hợp dân tộc mà cũng đồng thời làm sáng tỏ lời dạy của Đức Phật về khế lý, khế cơ trên đường hoằng pháp trong nhân gian cho người con Phật. Có Hiến Chương làm cơ sở cho toàn bộ hoạt động và tổ chức Phật sự từ nay sắp tới. Tiếp dẫn với sự hổ trợ và hướng dẫn của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Tỉnh. Đại Hội Phật Giáo Tỉnh Tiền Giang được tổ chức và ra mắt Ban Trị Sự Tỉnh Hội vào năm 1985.


Căn cứ theo Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam được ủy nhiệm và phân công của Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Tiền Giang, được sự giúp đở của chánh quyền, sự hướng dẫn nhiệt tình của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Huyện Gò Công Tây, Chư Tôn Hòa Thượng các Chùa am, Tự viện trong Huyện Gò Công Tây đã đóng góp tích cực cho bước chuẩn bị và tiến hành Hội Nghị Đại Biểu Phật Giáo toàn Huyện Gò Công Tây ra mắt Ban Đại Diện Phật Giáo Huyện vào cuối năm 1985.


Qua 09 nhiệm kỳ Phật Giáo Huyện Gò Công Tây hòa vào niềm vui chung cả nước với bối cảnh xã hội đang tiếp tục đổi mới trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa, xã hội – ngoại giao, mang tính chất phát triển toàn diện trong thời đại mới, với chương trình xóa đối giảm nghèo và khai thác nguồn kinh tế nên đời sống nhân dân được cải thiện, dân trí ngày được nâng cao. Tất cả Tăng Ni Huyện Gò Công Tây cùng toàn dân luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước, nhân dân lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, đoàn kết giúp đở tương trợ lẫn nhau ổn định cuộc sống, từng bước đẩy lùi sự lạc hậu, chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đòan kết, xóa dần các căn nhà siêu vẹo, dột nát, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, các cơ sở thờ tự văn hóa dần dần được công nhận, đưa đất nước ngày càng tiến lên vì mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh”.


Song song những thuận lợi vẫn còn những khó khăn tồn tại: Sự biến đổi của khí hậu, thiên tai bảo lũ thường xuyên xãy ra làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Với truyền thống từ bi của Đạo Phật, với mục tiêu vì hạnh phúc của mọi người, Tăng Ni Phật tử Huyện Gò Công Tây đã tích cực hưởng ứng tham gia các mặt từ thiện xã hội với phương châm: “Tốt đời đẹp đạo”.


Ban Trị Sự GHPGVN Huyện Gò Công Tây hoạt động tích cực và thừa hành sự chỉ đạo của Ban Trị Sự Phật Giáo Tỉnh Tiền Giang, sự hổ trợ nhiệt tình của các cấp chánh quyền, Ban Tôn Giáo, Mặt Trận Tổ Quốc các cấp; luôn luôn thực hiện tốt Hiến Chương, Nội Qui Tăng Sự của Giáo Hội, Luật Tín ngưỡng Tôn giáo cũng như các chính sách của Đảng, Pháp luật nhà nước đã tạo điều kiện cho Ban Trị Sự  GHPGVN huyện Gò Công Tây có thêm cơ duyên thuận lợi hội nhập cộng đồng dân tộc với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.


Địa bàn Huyện Gò Công Tây có 12 Xã và một Thị Trấn có 31 cơ sở thờ tự: Chùa, Tịnh xá, Tịnh thất và khoảng 5.000 tín đồ Phật tử.


CÁC THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ :


Ban Trị Sự GHPGVN huyện Gò Công Tây là cấp thừa hành sự chỉ đạo của Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Tiền Giang  và do Ban Trị Sự Tỉnh bổ nhiệm Ban Đại Diện qua từng nhiệm kỳ. Đặc biệt nhiệm kỳ VI của Giáo Hội, Hiến Chương được tu chỉnh và được nhà nước xét duyệt công nhận Ban Đại Diện là một cấp đơn vị trong hệ thống tổ chức của Giáo Hội.


Thường Trực Ban Trị sự qua 09 nhiệm kỳ Đại hội như sau:


Nhiệm Kỳ I: (1985 – 1988).

Nhiệm Kỳ II: ( 1988 – 1991).
Nhiệm Kỳ III (1991 – 1994) .
Nhiệm kỳ IV: (1994 – 1997).
Nhiệm Kỳ V: (1997 – 2002) tổ chức ngày 10/11/1997
Nhiệm Kỳ VI: (2002 – 2007) tổ chức vào ngày 22/01/2002.
Nhiệm Kỳ VII: (2007 – 2012) tổ chức ngày 02/04/2007 (15.02.Đinh Hợi).
Nhiệm Kỳ VIII: (2012 – 2017) tổ chức ngày 20/03/2012 (nhằm ngày 28/02 Nhâm Thìn).

Nhiệm Kỳ IX: (2016 – 2021) tổ chức ngày 25/04/2016 ( 16/03 Bính Thân).


Hạo Nhiên


Còn tiếp


hình thành và phát triển Phật giáo Gò Công Tây, thành lập năm nào?Phật giáo huyện Gò Công Tây thành lập năm nào? Phật giáo huyện Gò Công Tây trải qua 9 nhiệm kỳ, Đại hội đại biểu Phật giáo Gò Công Tây 1985