Post: : Admin

Năm 1989 Đại hội thành lập Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị, lúc đó cố Hòa thượng Thích Chánh Trực làm Chánh Đại Diện Phật giáo tỉnh Quảng Trị. Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị trước có tên gọi là Chánh Đại Diện Phật giáo tỉnh Quảng Trị.>>Tiểu sử Hòa thượng Thích Chánh Trực (1931-1995)

>>Tiểu sử Hòa thượng Thích Chánh Liêm (1938-2008)

>>Quảng Trị: Đặt đá xây dựng trường Trung Câp Phật Học


Từ khi thành lập Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đến nay đã trải qua 32 năm. Hiện tại, Hòa thượng Thích Thiện Tấn làm Trưởng Ban trị GHPGVN tỉnh Quảng Trị


Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ

HT Thích Chánh Trực trưởng Ban trị sự PG tỉnh Quảng Trị

HT Thích Chánh Liêm trưởng Ban trị sự PG tỉnh Quảng Trị

HT Thích Thiện Tấn trưởng Ban trị sự PG tỉnh Quảng Trị


Đồ họa: Lục Hải


Chú thích:
*Quyền trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị: Nghĩa là kế vị nhậm chức Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Trị do GHPGVN TW công cử đảm nhiệm trọng trách, nhưng chưa tổ chức Đại hội bầu đắc cử.
*Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức VI nhiệm kỳ và được tính theo Đại hội Phật giáo Việt Nam toàn quốc từ năm 1992.


Phật giáo Quảng Trị qua các nhiệm kỳ, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ, trưởng BTS, GHPGVN tỉnh Quảng Trị, các thế hệ, Phật giáo Quảng Trị các giai đoạn


1 – Cố Hòa Thượng Thích Chánh Trực 1931-1995 thế danh Hoàng Văn Trung, pháp danh Tâm Trung, pháp tự Chánh Trực, thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 43, sinh ngày 7 tháng 8 năm Tân Mùi (1931), nguyên quán làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1952 đại giới Cụ-túc tại Giới Đàn Nha Trang. lần thứ I nhiệm kỳ (1992-1997)

Năm 1989 Đại Hội Phật Giáo tỉnh Quảng Trị công cử Ngài làm Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh. ngày 5 tháng 3 năm Ất Hợi (1995), Hòa Thượng an nhiên thu thần thị tịch, trụ thế 65 năm với 43 hạ lạp.

2 - Thích Chánh Liêm (1938-2008) NguyễnVăn Trú (tức Triết), sinh năm Mậu Dần (1938), pháp danh Chơn An, pháp tự Chánh Liêm, thuộc Thiền phái Lâm Tế đời thứ 40. tại làng Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Viên tịch ngày 11 tháng 11 năm Mậu Tý (tức nhằm ngày 7 tháng 12 năm 2008), trụ thế 71 năm, với 44 hạ lạp. Lần thứ II (1997-2002) III 2002-2007

3 – Hòa thượng Thích Thiện Tấn Đại hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị lần thứ IV nhiệm kỳ (2007-2012) 27 - 28/5/ Lần thứ V nhiệm kỳ 2012-2017, lần thứ VI (2017-2022) sinh ngày 21/6/1945 Thái Thanh Hùng, pháp danh Tâm Dũng, hiệu Phổ Tịnh, pháp tự Thiện Tấn, hiện nay Hòa thượng 77 tuổi thuộc Thiền phái Lâm Tế đời thứ 43, liễu quán pháp phái đệ cửu thế. Nguyên quán: thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị