Post: : Admin

Trên tinh thần chuyển tải đạo lý nhân quả của Phật giáo, chúng tôi xin giới thiệu tranh vẽ "nhân quả ba đời" của họa sĩ Diệu Trí, cung cấp thêm tài liệu tham khảo nghiên cứu về Đạo Phật>>Tranh vẽ "nhân quả ba đời" của Diệu Trí

Kiếp trước: Dâng tràng phan cúng Phật

Kiếp này: Vợ chồng sống bền lâu, chung thủy trọn đời.


Kiếp trước: Kính trọng người cô độc

Kiếp trước Cha Mẹ song toàn

Kiếp trước: Làm nghề bẫy chim, bán chim

Kiếp này: Sống mồ côi, cha mẹ mất sớm cô đơn.

Kiếp trước: Thường phóng sanh chim, thả cá

Kiếp này: Đông con nhiều cháu, trai gái đầy đủ

Kiếp trước: Nạo phá thai, hoặc sinh con cái dìm cho chết.

Kiếp này: Sinh con khó nuôi

Kiếp trước: Gây oan tặc oán đối với người


Kiếp trước: Chết vì rắn cắn, cọp vồ

Kiếp trước: Dùng cân non, đấu nhỏ, lừa gạt người để mưu hại lợi mình.


Kiếp này: Chết vì sét đánh hoặc lửa thiêu


Kiếp trước: Thường ganh ghét, hiềm mắng người

Kiếp này: Suốt đời cô độc

Kiếp trước: Dùng dây săn bắt thú

Kiếp này: Bị chết treo cổ


Kiếp trước: bán hương, trọn đời gian dối


Kiếp này: Thân nhiều mồ hôi


Kiếp trước: Dọn thịt cá trước bàn thờ Phật


Kiếp này: Thân mang ghẻ lác, tinh thần điên loạn

Kiếp trước: Trong lúc tụng kinh, giảng pháp không lắng nghe lại nói chuyện riêng.


Kiếp này: Ngu điếc


Người dịch: Thích Thiện Chơn

Họa sĩ: Diệu Trí