Post: : Admin

Bài cảm niệm 'Ba Mẹ ơi Vu Lan về' mùa Báo Hiếu 2022 sắp đến. Phật học đời sống thực hiện audio, với giọng đọc của Bảo Linh, mời quý vị lắng nghe.
Video Ba Mẹ ơi Vu Lan về - Cảm niệm Cha Mẹ mùa Báo Hiếu 2022


Giọng đọc: Bảo Linh