Post: : Admin

Hiện tượng lạ tại Buôn Hồ, dòng thác trên trời chảy mạnh xuống ở Buôn Hồ, bà con kinh ngạc không biết vì sao có hiện tượng này, mọi người rũ nhau đến trầm trồ xem.
Dòng thác trời chảy mạnh làm xói mòn con suối muôn sập


Long Long