Post: : Admin

Mùa an cư kiết hạ PL:2560 - DL: 2016 năm nay tỉnh nhà Đăk Nông có 69 Tăng Ni hành giả, 15 Sa-di tập sự an cư. Phật học đời sống online, xin giới thiệu phóng sự "lễ tụng giới Bố Tát tại tịnh nghiệp đạo tràng An cư chùa Pháp Hoa thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đăk Nông.
>>Phật giáo Đăk Nông vào mùa an cư kiết hạ 2016

Tại chùa Pháp Hoa thị xã Gia Nghĩa, điểm an cư có tổng số: 44 hành giả an cư,  trong đó 14 Tăng An cư tại chỗ và 5 Sa di tập sự An cư.  Ngoài ra có 30 vị tùng An cư. Hàng tháng vào ngày 14 và 30 chư Tăng tập trung tại chùa Pháp Hoa để tụng giới Bố Tát vào 08h sáng.

Phóng sự lễ tụng giới Bố tát An cư PG tỉnh Đăk Nông

Tuyết Hoa thực hiện