• Tiễn bước người đi

    Tiễn bước người đi
    Sư Cô Diệu Huệ đã ra đi thật rồi! Tôi còn bàng hoàng như người vừa tỉnh mộng. Người ra đi chóng thế sao? Chiều hôm kia, khi cùng Thầy Trụ Trì và Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ đến với giây phút tạ từ và trong thời trợ niệm cho Sư Cô tôi thấy Sư Cô biểu hiện xúc động trên khuôn mặt và trong hơi thở gấp gáp....
  • Lê Cung Bắc gợi nhớ trong tôi

    Lê Cung Bắc gợi nhớ trong tôi
    Đạo Diễn-diễn viên NSUT Lê Cung Bắc với Lê Đình không chỉ là anh em cùng họ, mà còn chung môi trường làm nghệ thuật sân khấu từ trước thập niên 1975. Tên cúng cơm ngoài làng quê Quảng Trị gọi anh là Lê Ti, anh tuổi bính tuất (1946) hơn Lê Đình 04 tuổi, chúng tôi rời quê hương Quảng Trị rất sớm...