Post: : Admin

Phim Phật giáo - Tổ Sư Đạt Ma bộ phim hay về lịch sử thiền tông. 'Lúc chưa sanh tôi ai là tôi, Khi sanh tôi rồi tôi là ai'
Phim Phật giáo - Tổ Sư Đạt Ma

Phim Phật giáo - Tổ Sư Đạt Ma