Post: : Admin

Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót).
[Video] Lời Phật dạy 'Họa từ miệng mà ra'


Phật học đời sống Tv, hàng tuần thực hiện những sản phẩm: Lời Phật dạy, lời hay ý đẹp trong cuộc sống, với nhiều giọng đọc nổi tiếng của Đài phát thanh truyền hình Tp.HCM, mời quý vị đón xem.


Video: Trọng Hải

Giọng đọc: Không Văn