Post: : Admin

Nhân ngày 20/11/2020 em gửi đến cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Luyến trường Tiểu học Hải Thiện. Xin gửi đến bạn đọc lắng nghe câu chuyện ngày Nhà giáo Việt Nam.