Post: : Admin

Những mẫu thiết kế về Mẹ Cha, mùa Vu Lan thắng hội, lễ hội tình người. Tháng bảy mùa Báo Hiếu tại Việt Nam là nét đặc thù, có nơi tổ chức Lễ Vu Lan đầu tháng 5 âm lịch.Ý nghĩa Vu Lan thắng hội được thể hiện qua những mẫu thiết kế, dành cho người đọc theo xu hướng hiện nay, chữ to rõ ràng được sử dụng ở mạng xã hội facebook, twitter, zalo...

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Băng rôn Vu Lan Thắng hội của Đạo tràng Quán Tự Tại huyện Cần Giờ, Tp.HCM

Khung ảnh avata dành cho bạn tại facebook.

Khung ảnh avata dành cho bạn tại facebook.

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Nghĩ về Mẹ trời luôn tươi sắc nắng, hoa trong vườn không gió cũng xôn xao.

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Nhớ ơn chín chữ cù lao, ba nhăm nhủ bộ biết bao nhiêu tình.

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Khung ảnh avata dành cho bạn tại facebook.

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Vì con sống Mẹ suốt đời lam lũ, Vì con vui Mẹ gánh hết đau buồn.

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Mẹ và Cha

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Đôi vai Mẹ mõi mòn thân cát bụi, gánh tình thương rong ruỗi giữa chợ đời.

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Tôi mãi mãi không bao giờ muốn cài bông hồng trắng lên ngực áo mình.

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Đã từng đứa trước đứa sau, đã từng rau cháu qua ngày với con...

Những mẫu thiết kế hình ảnh Mẹ Cha mùa Vu Lan Báo Hiếu

Khung ảnh avata dành cho bạn tại facebook.

Khung ảnh avata dành cho bạn tại facebook.


Vương An