Post: : Admin

Đại lễ Vu Lan báo hiếu 2021 năm nay, chính là thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành. Do đó việc tổ chức Đại lễ Vu Lan bị trì hoãn.Đại lễ Vu Lan, mùa báo hiếu năm nay các chùa theo thông báo của chính phủ các tổ chức tôn giáo không tụ tập đông người, chỉ tổ chức nội bộ, như: lễ cài hoa hồng, thân tâm tưởng nhớ ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hiện tiền. Tưởng niệm cha mẹ nhiều đời, cúng cơm cho các hương linh rằm tháng bảy tại nhà vãng sanh. 


Cũng thế việc in ấn, thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan cũng chỉ treo các trục lộ đường vào chùa viện, treo cờ xí trang nghiêm. Không treo rộng rãi tổ chức lớn như mọi năm, mà chỉ nhỏ gọn. 

Phật học đời sống, phòng thiết kế in ấn xin giới thiệu những mẫu băng rôn, poster Vu Lan 2021:

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021


Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan báo hiếu 2021

Quý vi cần in ấn thiết kế xin liên hệ: 0777719559

Khấu Châu thiết kế

in ấn, thiết kế background, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích Vu Lan, panner vu lan, báo hiếu, lễ cài hoa hồng, báo hiếu mẹ cha, cha mẹ, ba má, ba mẹ, cha già, mẹ già, rằm tháng bảy, tháng cô hồn, cúng linh mùa vu lan