Post: : Admin

Sắp tới Chủ Nhật, ngày 25/10/2020 (nhằm ngày 09/9/Canh Tý) Học viện Phật giáo VN tại Tp.HCM tổ chức lễ tốt nghiệp, Khai giảng năm 2020.Sau đây một số Băng rôn, poster Lễ tốt nghiệp - Khai giảng năm 2020 Học viện PG TP.Hồ Chí Minh

Băng rôn chung nghinh Chư tôn đức tham dự Lễ Tổng Khai giảng năm 2020 học viện tại Lê Minh Xuân.

Băng rôn chung nghinh Chư tôn đức tham dự Lễ Tổng Khai giảng năm 2020 học viện tại Lê Minh Xuân.

LỄ TỐT NGHIỆP & KHAI GIẢNG NĂM 2020 2020 VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY CONVOCATION AND COMMENCEMENT Lê Minh Xuân, Chủ nhật, ngày 25/10/2020 (nhằm 09-9 Canh Tý)

LỄ TỐT NGHIỆP & KHAI GIẢNG NĂM 2020
2020 VIETNAM BUDDHIST UNIVERSITY CONVOCATION AND COMMENCEMENT
Lê Minh Xuân, Chủ nhật, ngày 25/10/2020 (nhằm 09-9 Canh Tý)

Băng rôn, poster Ban tổ chức Lễ tốt nghiệp và Khai giảng năm 2020 Học viện PG TP.Hồ Chí Minh

Băng rôn, poster Ban tổ chức Lễ tốt nghiệp và Khai giảng năm 2020 Học viện PG TP.Hồ Chí Minh

Phông chính Lễ tốt nghiệp - Khai giảng năm 2020 Học viện PG TP.Hồ Chí Minh ngày 25/10 sắp tới

Phông chính Lễ tốt nghiệp - Khai giảng năm 2020 Học viện PG TP.Hồ Chí Minh ngày 25/10 sắp tới

Băng rôn Lễ tốt nghiệp - Khai giảng năm 2020 Học viện PG TP.Hồ Chí Minh

Băng rôn Lễ tốt nghiệp - Khai giảng năm 2020 Học viện PG TP.Hồ Chí Minh

Băng rôn, chương trình Lễ tốt nghiệp tổng Khai giảng năm 2020

Băng rôn, chương trình Lễ tốt nghiệp tổng Khai giảng năm 2020 

Băng rôn Treo ở Tòa Học đường học viện Lê Minh Xuân

Băng rôn Treo ở Tòa Học đường học viện Lê Minh Xuân


Lâm Trần