Post: : Admin

Xã hội con người ngày một văn minh, vấn đề về môi trường luôn là một trong những vấn đề hàng đầu được mọi người quan tâm đến.Trong nhà Phật có câu:

Cần tảo già lam địa
Thời thời phước huệ sanh
Tuy vô tân khách chí
Diệc hữu thánh nhơn hành
Tạm dịch:
(Siêng năng quét sạch đất chùa
Để cho trí huệ bốn mùa phát sanh
Tuy ngày không có khách lành
Thánh nhơn thường đến kinh hành nơi đây).


Những poster, Băng rôn, khẩu hiệu bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp được thiết kế đơn giản dễ hiểu dành cho tất cả mọi người sử dụng.

Xã hội ngày một đổi mới văn minh, nhưng môi trường lại ô nhiễm bởi rác thải, khí thải sinh hoạt hằng ngày của con người. Không khí trong lành bị bủa vây bởi khói bụi từ các nhà máy, khu công nghiệp mọc lên rất nhiều. 

Bạn cần in ấn thiết kế poster bảo vệ môi trường xin liên hệ: 0777719559 hoặc zalo 0909974199

Băng rôn, khẩu hiệu poster bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

Việc bảo vệ môi trường cần đặt lên hàng đầu, bạn quan tâm điều này chăng? hãy bảo vệ môi trường sạch đẹp, không xã rác bừa bãi. Băng rôn, khẩu hiệu poster bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

Hãy bỏ rác vào thùng, siêng năng quét rác, lượm rác bỏ đúng nơi quy định. Môi trường thân thiện, "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm" là vậy!

Băng rôn, khẩu hiệu poster bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

Hãy giữ nguồn nước sạch.

Băng rôn, khẩu hiệu poster bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp

Sống phải có trách nhiệm với môi trường.


Bạn cần in ấn thiết kế poster bảo vệ môi trường xin liên hệ: 0777719559 hoặc zalo 0909974199


Đồng Xuân thiết kế