Post: : Admin

Chiều nay, vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 28-10-2017 (9-9-Đinh Dậu). Chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh Bình Phước cung thỉnh nhục thân Ni sư Thích Nữ Từ Dung nhập kim quan tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, đường 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước.Xem thêm:

>>Cáo phó: Ni sư Thích Nữ Từ Dung viên tịch ở tuổi 51


Do bệnh duyên, Ni sư Thích Nữ Từ Dung đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 01 giờ 30 phút, 28-10-2017 (nhằm 9-9-Đinh Dậu) tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, DT 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước. Trụ thế : 51 năm; Hạ lạp : 22 năm.


Lễ tang Ni sư Thích Nữ Từ Dung

Con đường vào Tịnh Thất Thác Mơ nơi Ni sư tu tập.


Lễ tang Ni sư Thích Nữ Từ Dung

Bảng cáo phó.


Lễ tang Ni sư Thích Nữ Từ Dung

Di ảnh tôn thờ Giác linh cố Ni sư Thích Nữ Từ Dung.

Lễ tang Ni sư Thích Nữ Từ Dung

Kim quan cố Ni sư tân viên tịch.

Lễ tang Ni sư Thích Nữ Từ Dung

Ngôi Tịnh thất nơi người nhập thất tu tập.

Lễ tang Ni sư Thích Nữ Từ Dung

Giác linh đài

Lễ tang Ni sư Thích Nữ Từ Dung

Tôn thờ Y bát vật quý báu của người xuất gia.

Tang lễ được an trí tại Tịnh Thất Thác Mơ (khu 2 Thác Mơ, đường 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước)

Lễ tang Ni sư Thích Nữ Từ Dung

Ni chúng Tổ đình Từ Thuyền kính viếng Giác linh pháp muội.Lễ nhập kim quan vào lúc 15 giờ 15 phút, ngày 28-10-2017 (9-9-Đinh Dậu). Kim quan Ni sư được an trí tại Tịnh Thất Thác Mơ khu 2 Thác Mơ, đường 741, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước.
Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ 30 phút, ngày 28-10-2017 (9-9-Đinh Dậu) đến hết ngày 30-10-2017 (11-10-Đinh Dậu).

Lễ truy niệm vào lúc 8 giờ ngày 31-10-2017 (12-9-Đinh Dậu). Sau đó, cung tống kim quan Ni sư hoả táng tại Đài hoả táng Bệnh viện Nhân Ái xã Phú Văn huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước.Ngọc Lan / Phật học đời sống