Post: : Admin

Sáng nay, ngày 18-09-Kỷ Hợi (16/10/2019) Tăng chúng Tổ Đình Phước Viên (Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) trang nghiêm thành kính tổ chức Lễ Húy nhật lần thứ 42 cố HT.Thích Thiện Minh.Lễ Húy nhật lần thứ 42 cố HT.Thích Thiện Minh

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Liêm Chính, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Phước Tú, phó BTS kiêm trưởng Ban nghi lễ Phật giáo Đồng Nai; HT.Thích Thiện Đạo trụ trì chùa Phi Lai cùng quý chư tôn đức Tăng ni.

Môn nhơn pháp quyến khể thủ.

Thành kính Tưởng niệm Lễ húy nhật lần thứ 42 cố HT.Thích Thiện Minh.

HT. Thích Phước Tú cung tuyên tiểu sử cố HT.Thích Thiện Minh.


Quảng Trường