Post: : Admin

Chùm ảnh về cố HT.Thích Thiện Minh nhân kỷ niệm 42 năm húy nhật Ngài (1978 - 2019).Chùm ảnh cố HT.Thích Thiện Minh lúc sanh tiền

Chùm ảnh cố HT.Thích Thiện Minh lúc sanh tiền.


Cố HT.Thích Thiện Minh khai sơn Thiền viện Quảng Đức hiện tọa lạc số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gần cầu Công Lý và chùa Vĩnh Nghiêm), phường 8, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Thượng Tọa Thiện Minh và phái đoàn Ủy Ban Liên Phái trong cuộc họp với Ủy Ban Liên Bộ tại hội trường Diên Hồng năm 1963.

Thượng Tọa Thiện Minh và phái đoàn Ủy Ban Liên Phái trong cuộc họp với Ủy Ban Liên Bộ tại hội trường Diên Hồng năm 1963.
-Thượng tọa Thích Huyền Quang
-Thượng tọa Thích Tâm Châu
-Thượng tọa Thích Thiện Minh
-Thượng tọa Thích Thiện Hoa
-Thượng tọa Thích Đức Nghiệp

Thầy Thiện Minh đến thăm gia đình Thiện Đạo cắm trại tại xóm Dương, cùng đi với Thầy có bác hội trưởng Võ Đình Dung - 1955

Thầy Thiện Minh đến thăm gia đình Thiện Đạo cắm trại tại xóm Dương, cùng đi với Thầy có bác hội trưởng Võ Đình Dung - 1955

Học sinh trường Bồ Đề, Phan Thiết dâng hoa lên Thầy Thiện Minh

Học sinh trường Bồ Đề, Phan Thiết dâng hoa lên Thầy Thiện Minh

Thượng tọa Thích Thiện Minh, trưởng phái đoàn Phật giáo Việt Nam, tác giả 5 nguyện vọng của Phật giáo đồ

Thượng tọa Thích Thiện Minh, trưởng phái đoàn Phật giáo Việt Nam, tác giả 5 nguyện vọng của Phật giáo đồ

Thầy Thiện Minh chú nguyện thả bồ câu cầu nguyện hòa bình.

Thầy Thiện Minh chú nguyện thả bồ câu cầu nguyện hòa bình.

Làng Quảng Phú do Cố Hòa thượng Thiện Minh khai canh.

Làng Quảng Phú do Cố Hòa thượng Thiện Minh khai canh.

Thầy Thích Thiện Minh ban đạo từ trong lễ an vị Phật chùa Phước Quang (Quảng Phú, Đại Tòng Lâm) và công nhận chính thức GĐPT Khánh Quảng trong dịp lễ Thành Đạo năm 1973 (Chú thích của GĐPT Khánh Quảng).

Thầy Thích Thiện Minh ban đạo từ trong lễ an vị Phật chùa Phước Quang (Quảng Phú, Đại Tòng Lâm) và công nhận chính thức GĐPT Khánh Quảng trong dịp lễ Thành Đạo năm 1973 (Chú thích của GĐPT Khánh Quảng).

Hàng đầu từ trái sang: Thầy Thích Hộ Giác – Thầy Thích Thiện Minh – Thầy Thích Trí Quang

Hàng đầu từ trái sang: Thầy Thích Hộ Giác – Thầy Thích Thiện Minh – Thầy Thích Trí Quang

Bảo Tháp thờ nhục thân Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh được đặt tại Chùa Thiền Tôn ở cố đô Huế.


HT.Thích Thiện Minh, thế danh Ðỗ Xuân Hàng, pháp danh Tâm Thị tự Thiện Minh, hiệu Trí Nghiễm nối dòng pháp Thiền lâm tế, pháp phái Liễu Quán đời thứ 9, Ngài sinh ngày 21-4-1922 (Nhâm Tuất) tại Làng Bích Khê, Triệu Phong, Quảng Trị, xuất gia năm 1933, đảnh lễ Ðại lão HT. Thích Giác Nhiên trụ trì Tổ đình Thuyền Tôn (Huế) làm bổn sư thế độ; Tham học Phật pháp tại An Nam Phật học đường; Thọ giới cụ túc tại giới đàn Hộ Quốc, chùa Báo Quốc - Huế năm 1949.


Hòa thượng Thích Thiện Minh là bậc danh tăng uyên thâm Phật học, bác lãm thế học, giỏi tổ chức lãnh đạo. Khi ở vào hàng giáo phẩm cao cấp, Thiền viện được Hòa thượng Thích Thiện Minh thành lập vào năm 1964. Ngài đã từng làm hội trưởng Hội Phật học trung phần, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Phó viện trưởng viện Hóa Đạo, Quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo và Cố vấn Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng đã xã báo thân vào ngày 17/09/Mậu Ngọ (nhằm ngày 18/10/1978), trụ thế 57 năm, hạ lạp: 36 năm. Nhục thân an táng tại Hàm Tân, Thuận Hải (cũ), nay là tỉnh Bình Thuận. Đến năm 1989, Môn đồ pháp quyến thỉnh xá lợi ngài về an trí trong khuôn viên Tổ Đình Thuyền Tôn (Huế).


Trích từ tài liệu ''Cố Hòa Thượng Thích Thiện Minh'' do Trung Tâm Phật Giáo Việt Nam xuất bản năm 1983.


Quận Châu