Post: : Admin

Theo truyền thống vào ngày 17 và 18/09/ÂL hằng năm, Chư Tăng hoằng pháp khắp nơi tề tựu về Tổ đình Phước Viên (Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai) tham dự lễ giỗ Tổ.Trước đó, ngày 26/10/2018 (18/09/Mậu tuất) Tăng chúng Tổ đình Phước viên thành tâm trang nghiêm và thành kính tưởng niệm Lễ húy nhật lần thứ 41 cố HT.Thích Thiện Minh.

Buổi lễ có sự chứng minh của: HT.Thích Liêm Chính, Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đồng Nai; HT.Thích Phước Tú, phó BTS kiêm trưởng Ban nghi lễ Phật giáo Đồng Nai; HT.Thích Toàn Châu, Trụ trì Pháp Hạnh Tùng Lâm-BìnhDương; HT.hích Thanh Đàm, Trụ trì Tổ đình Thuyền Tôn (Huế); Hòa thượng Thích Thiện Ý cùng quý chư tôn đức Tăng Ni.

HT.Thích Toàn Châu sám chủ buổi lễ Cúng ngọ.

Môn đồ pháp quyến trang nghiêm tưởng niệm.

Hương án cố HT.Thích Thiện Minh khai sơn Thiền viện Quảng Đức hiện tọa lạc số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (gần cầu Công Lý và chùa Vĩnh Nghiêm), phường 8, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.


HT.Thích Thiện Minh, thế danh Ðỗ Xuân Hàng, pháp danh Tâm Thị tự Thiện Minh, hiệu Trí Nghiễm nối dòng pháp Thiền lâm tế, pháp phái Liễu Quán đời thứ 9, Ngài sinh ngày 21-4-1922 (Nhâm Tuất) tại Làng Bích Khê, Triệu Phong, Quảng Trị, xuất gia năm 1933, đảnh lễ Ðại lão HT. Thích Giác Nhiên trụ trì Tổ đình Thuyền Tôn (Huế) làm bổn sư thế độ; Tham học Phật pháp tại An Nam Phật học đường; Thọ giới cụ túc tại giới đàn Hộ Quốc, chùa Báo Quốc - Huế năm 1949.


Hòa thượng Thích Thiện Minh là bậc danh tăng uyên thâm Phật học, bác lãm thế học, giỏi tổ chức lãnh đạo. Khi ở vào hàng giáo phẩm cao cấp, Thiền viện được Hòa thượng Thích Thiện Minh thành lập vào năm 1964. Ngài đã từng làm hội trưởng Hội Phật học trung phần, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh Niên, Phó viện trưởng viện Hóa Đạo, Quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo và Cố vấn Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo cho đến ngày viên tịch.

Hòa thượng đã xã báo thân vào ngày 17/09/Mậu Ngọ (nhằm ngày 18/10/1978), trụ thế 57 năm, hạ lạp: 36 năm. Nhục thân an táng tại Hàm Tân, Thuận Hải (cũ), nay là tỉnh Bình Thuận. Đến năm 1989, Môn đồ pháp quyến thỉnh xá lợi ngài về an trí trong khuôn viên Tổ Đình Thuyền Tôn (Huế).

Thành kính đảnh lễ Tam-bảo.

Chư tôn đức giáo phẩm niêm hương tưởng niệm Lễ húy nhật lần thứ 41 cố HT.Thích Thiện Minh.

Hòa thượng Thích Liêm Chính cung tuyên tiểu sử cố HT.Thích Thiện Minh.


Hoài Đức - Quảng Trường