Post: : Admin

Sáng nay, ngày 07/10/2020 chư tôn giáo phẩm BTS PG Quận Tân Bình cử hành lễ truy niệm cung tống kim quan cố HT.Thích Giải Thiện trà tỳ tại đài Hỏa táng Bình Hưng Hòa.Đúng 06h ngày 07/10/2020 Ban trị sự PG quận Tân Bình, tác lễ truy niệm cung tống kim quan cố HT.Thích Giải Thiện trụ trì chùa Đức Lâm (49 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân Bình, Tp.HCM) trà tỳ tại đài Hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo quận Tân Bình quang lâm giác linh đường tác lễ truy niệm cung tống kim quan.


Chứng minh lễ cung tống kim quan có sự chứng minh của: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; TT.Thích Đạt Đức, Trưởng BTS GHPGVN Q.Tân Bình, Trưởng ban Tổ chức lễ tang; cùng chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi tham dự.


Lúc 4h00 Ban kinh sư tác Lễ hoàn đàn tại bảo điện chùa Đức Lâm. Ảnh: Anh Quốc

Hiếu đồ thành kính chắp tay hướng về Thầy.

Lễ dâng trà cung tiến Giác linh.

Đệ tử thành kính dâng trà bậc Ân sư lần cuối.

Hòa thượng Thích Thiện Đức dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Giải Thiện trước giờ di quan.

Hòa thượng Thích Thiện Đức dâng hương tưởng niệm cố Hòa thượng Thích Giải Thiện trước giờ di quan.


Chư tôn giáo phẩm lắng tâm, dành phút mặc niệm bái biệt Hòa thượng tân viên tịch.

Ban Tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh chư tôn đức chứng minh tác lễ Cung tống kim quan.

Đại đức Thích Hạnh Đức dẫn chương trình lễ truy niệm cung tống kim quan cố Hòa thượng Thích Giải Thiện.

Thượng tọa Thích Đạt Đức trưởng Ban tang lễ thành kính đảnh lễ niệm ân chư tôn đức chứng minh trước giờ phụng tống kim quan.

Thượng tọa Thích Đạt Đức trưởng BTS PG quận Tân Bình cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng tân viên tịch.

Thượng tọa Thích Từ Trí - phó Ban Tang lễ đọc lời cảm tạ.

Hòa thượng Thích Thiện Ý đệ nhất chấp lệnh

Quý hòa thượng niệm hương cử hành nghi lễ phát hành.

Đệ tử chúng con đảnh lễ Bậc Thầy tôn kính.

Hòa thượng Thích Như Tín cử hành nghi lễ phất trần.

Đệ tử tứ chúng từ nay vắng bóng ân sư.

Chư tôn đức ngậm ngùi đưa tiễn vị pháp lữ đến đài hỏa táng Bình Hưng Hòa trà tỳ.

Đức Lâm giờ vắng bóng thầy, lối sau ngõ trước tháng ngày nhớ ơn...

Còn đâu bóng dáng từ ân, còn đâu mõ sớm chuông ngân bên Thầy.

Còn đâu nữa... những tháng ngày, còn đâu nữa mỗi ngày "phát lương".

Chỉ còn đây dáng thân thương, nuôi Tăng độ chúng dặm trường Thầy ơi !

Chỉ còn những tháng ngày, hôn lên lối cũ gót Thầy chùa xưa.


Đài hỏa táng Bình Hưng Hòa


An vị Tôn sư tại Giác linh đường.


Anh Quốc - Hạo Nhiên - Tuệ Đăng