Post: : Admin

Cố Hoà thượng Thích Giải Thiện một đời khép mình không ra khỏi cửa thiền môn, gác chuyện lợi danh ngoài vòng nhân thế, mật hạnh tu hành, tiếp tăng độ chúng, đó là hạnh nguyện của Ngài.Hơn 200 chư Tăng được Thầy tiếp nhận, bảo bọc tu học, cuộc đời Thầy luôn hi sinh, từ bi bao dung, khuyến tấn chúng Tăng nhất tâm tu học. 

Nghĩa ơn cao rộng, ân sâu của Thầy biết sao chúng con đáp đền. Chúng con mãi luôn khắc ghi ơn Thầy ngàn năm.

Trong 5 ngày qua, các phái đoàn Chư tôn đức giáo phẩm, Tăng Ni lần lượt viếng tang Hòa thượng tân viên tịch.

Bác sĩ Phan Văn Lành, ngày ngày thuốc thang chăm sóc Hòa thượng lúc sanh tiền.

Đại đức trụ trì chùa Bảo Lâm kính viếng.

Long vị tôn thờ Thầy

Từ nay chúng con vắng bóng Ân sư...

Đạo trang Phật tử chùa Đức Lâm thành kính đảnh lễ bậc Thầy cao cả.

Đại đức Thích Huệ Giải chủ lễ buổi thọ trì kinh Di Giáo.

Môn đồ pháp quyến thọ trì kinh Di Giáo hằng đêm.

Đệ tử quây quần bên kim quan Thầy.


Hạo Nhiên - Anh Quốc 


Tang lễ cập nhật liên tục tại trang Phật Học Đời Sống, mời quý vị đón xem