Post: : Admin

Hôm nay ngày 04/10/Canh Tý, để tưởng niệm và tri ân công đức của Ân sư, Phật giáo quận Tân Bình, môn đồ pháp quyến chùa Đức Lâm trọng thể cử hành lễ tưởng niệm chung thất và cung thỉnh xá lợi cố hòa thượng Thích Giải Thiện nhập bảo tháp tại khuôn viên nội tự.Chứng minh pháp sự hôm nay có: HT.Thích Tịnh Hạnh, HT.Thích Như Tín - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP; HT.Thích Thiện Tánh-Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban kiểm soát TƯ; HT.Thích Thông Niệm; HT.Thích Như Anh-chứng minh BTS PG tỉnh Quảng Ngãi; HT.Thích Thiện Hòa; HT.Thích Giác Khai; HT.Thích Chúc Long; HT.Thích Tâm Tấn; HT.Thích Thiện Ý; HT.Thích Huệ Lạc; HT.Thích Huệ Thông; HT.Thích Thiện Thái; HT.Thích Thiện Ngộ; HT.Thích Nhật Ấn; HT.Thích Thanh Sơn; HT.Thích Huệ Trung; HT.Thích Huệ Lạc; HT.Thích Chúc Long; TT.Thích Đạt Đưc-trưởng BTS PG Quận Tân Bình; TT.Thích Quang Thạnh.

Với biệt nguyện tiếp tăng độ chúng, cuộc phụng sự của cố Hòa thượng Thích Giải Thiện là bài pháp vô ngôn về bồ tát hạnh. Con đường của hành giả là độc lộ, mọi tương tác là chân như để thâm giải lý duyên sanh. Để đồ chúng nhận chân được chân giá trị của mình, Ngài đã chọn mật hạnh "vô vi nhi vô bất vi" để qua đó, tùy theo căn tánh của mỗi người mà tự "thức tâm đạt bổn".

Duyên đã mãn, việc cần làm đã làm xong, đặt gánh nặng xuống, cố Hòa thượng đã về cõi vô tung vào ngày rằm trung thu năm Canh tý, khép lại cuộc hóa duyên 8- năm.

Hôm nay ngày mồng 4/10/Canh Tý, để tưởng niệm và tri ân công đức của Ân sư, Phật giáo quận Tân Bình, môn đồ pháp quyến chùa Đức Lâm trọng thể cử hành lễ tưởng niệm chung thất và cung thỉnh xá lợi cố hòa thượng nhập bảo tháp tại khuôn viên nội tự. Đồng thời thiết trai cúng dường, ngõ hầu trượng tăng lực cúng dường Giác linh hòa thượng.


Chư tôn đức quang lâm

Lễ cung tiến Giác Linh ân sư

Phật tử các giới chấp tay cung đón quý Chư tôn đức quang lâm bảo tháp Ân sư.

Chư tôn đức niêm hương tưởng niệm tại bảo tháp cố Hòa thượng Thích Giải Thiện.

Quý Chư Tôn giáo phẩm hữu nhiễu tháp cử hành nghi lễ sái tịnh.

Buổi lễ dưới sự chứng minh chủ trì của Hòa thượng Thích Như Tín.

Sau lễ nhập tháp là lễ cúng dường Đại Tăng.

Môn đồ pháp quyến phủ phục trước Đại tăng dâng lời tác bạch.

Đại đức Thích Hạnh Minh dâng lời tác bạch cúng dường cũng như bộc bạch hoài niệm Ân sư.

HT.Thích Như Tín - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN TP ban đạo từ.

Buổi lễ chung thất trai tuần được khép lại vào lúc 11h30, trong niềm hoan hỷ của hàng môn đồ pháp quyến.

Cổng tam quan chùa Đức Lâm


Hạo Nhiên - Đăng Huy