Post: : Admin

Đền Hát Môn, còn gọi là đền Quốc tế, đền Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn xã Hát Môn, huyện Phúc Thọ, Thủ đô Hà Nội. Theo một số tài liệu ghi lại, vùng Hát Môn là nơi Hai Bà Trưng tổ chức hội quân sĩ sau khi hội tại thành Phong Châu.Đây cũng là nơi tuẫn tiết của Hai Bà Trưng khi cuộc khởi nghĩa thất bại.

Kiến trúc Đền Hát Môn - Việt Nam cổ xưa

Tranh vẽ cổng Đền Hát Môn - Sơn Tây năm 1942


Đền Hát Môn

Tay tiên phất ngọn cờ đào
Sáu mươi thành quách thu vào một tay.

Cờ quân gặp bước không may.
Than ôi sông Hát nước nay là mồ.
Mảnh gương tiết nghĩa chưa mờ.

Muôn thu mặt nước Tây Hồ vẫn trong.


Đền dựng ở cửa sông Hát, nơi ghi dấu tích đậm đà về cuộc khởi nghĩa của Hai bà đánh đuổi Tô Định năm 40 thu phục 65 thành.


Qui mô đền ở đây rộng rãi. Chính điện xây kiểu chữ đinh 2 tầng mái, tường hồi bít đốc, phần dưới xây gạch Bát tràng để trần. Trước mặt có xây thêm nhà tiền tế cũng 5 gian tường hồi bít đốc nhưng 1 tầng mái. 3 gian giữa để trống thoáng , 2 gian đầu xây tường trổ cửa trồng gạch hoa. Trong sân trước mặt có xây 2 bàn thờ phụ và dựng 2 nhà tả hữu vu có hàng cột gạch Bát tràng để trần viền cạnh và đầu đắp đấu ngay ngắn và cổng đền làm như 1 căn nhà 3 gian tường hồi bít đốc  được xây đắp trang trí những đường bờ, cột trụ cửa sổ thật khéo léo hoa mỹ với cổng phụ mở ra ở tường cánh gà thước thợ xây nhô ra phía trước.

Le temple Hát Môn.

C'est un grand temple dressé à l'embranchement de la rivière Hat môn et du Fleuve Rouge, endroit historique de soulèvement des deux soeurs Trưng. Le sanctuaire est un bâtiment en T à double toiture qui présente des pignons dont la partie inférieure laisse visibles leurs briques. Le pavillon qui précède a également cinq travées dont trois sont largement ouvertes. Les deux bouts présentent des murs en façade percés de fenêtres en claustras. La cour du temple est bordée de deux pavillons latéraux et un beau portique s'expose en avant.

Kiến trúc Đền Hát Môn - Việt Nam cổ xưa

Đền Hát Môn - Sơn Tây năm 1942. Tranh vẽ


Cổng đền Hát Môn


Cổng đền Hát Môn là 1 kiến trúc 3 gian, tường hồi bít đốc với đấu cái, đấu con,và tường kéo dài ra 2 bên. Tường có khung bảng đắp voi chầu rồi 2 bên là cổng phụ uốn vòng cung có mái đắp với 2 cây trụ mở ra ở 2 tường cánh cánh gà thước thợ nhô ra phía trước. Ở cổng chính gian giữa làm lối đi với cánh cổng gỗ lớn. 2 bên là cửa sổ đắp khung lồng chữ thọ, có đắp giá ban thờ bên dưới và khung giá bên trên. Trụ xây ở bên để gạch trần trong khung chỉ đắp cũng là đặc điểm của đền này.

— Le portique est constitué par un pavillon à trois travées et deux entrées secondaires pratiquées à travers des murs latéraux élevés en angle en avance des deux côtés du pavillon. Le mur est décoré d'éléphants en bas relief des deux côtés de l'entrée principale et des pylônes des deux côtés des entrées secondaires.

L'entrée principale est un pavillon à trois travées et à pignons. La travée médiane est une porte largement ouverte. Les travées latérales ont en façade des fenêtres richement décorées.


Chỉ đường đến Đền Hát Môn Sơn Tây. Bản đồ google maps

Đền Hát Môn ngày nay góc nhìn từ flycam. Video: Nam Thế.


Xuân Thạo tổng hợp