Post: : Admin

Hay tin Hòa thượng thượng Nguyên hạ Trực viện chủ chùa Từ Nhãn tân viên tịch, tác giả Nhìn Đời Vô Thường cảm tác bài thơ 'Khóc Thầy' kính dâng lê Giác linh Thầy.Hòa thượng Nguyên Trực

Cố Hòa thượng Thích Nguyên Trực viện chủ chùa Từ Nhãn.


Thầy đi,

giữa chốn phong trần 
Đất chùa Từ Nhãn 
nghẹn lòng tiễn đưa.

Thầy đi, 
ngày tháng đầu mùa 
Thu vừa khép lại 
say sưa nắng hồng.

Thầy đi, 
vào cõi sắc không
Ta bà một thuở
chờ mong từng giờ.

Thầy đi,
có lẽ không về 
Trăm năm thầy tới 
bến bờ cố hương.

Hỡi ơi, 
các pháp vô thường 
Bảy mươi sáu tuổi 
con đường thầy đi.

Hỡi ơi,
sanh tử biệt ly 
Thầy vào cảnh giới 
đến đi nhẹ nhàng.
 Thầy đi, 
dạo cảnh Niết Bàn 
Quê hương xứ sở 
ngập tràn xót xa.

Thầy đi, 
bỏ lại quê nhà
Tăng ni đệ tử 
gần xa buồn sầu.

Thầy đi, 
để lại trước sau 
Tình yêu đạo pháp 
đậm sâu núi đồi.

Thầy đi, 
lặng lẽ không lời 
Nhìn lên di ảnh 
ngậm ngùi biết bao.

Thầy đi, 
con khóc nghẹn ngào 
Sân chùa ủ rũ 
bước vào lạnh tanh.

Thầy đi, 
công đức viên thành
Tăng ni tứ chúng 
tỏ lòng kính ghi.

Nhìn đời Vô thường
10/11/2018