Post: : Admin

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng Thích Nguyên Trực – Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 40 phút, ngày 10/11/2018 (nhằm ngày mùng 04 tháng 10 năm Mậu Tuất) tại chùa Từ Nhãn, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Chương trình tang lễ cố HT.Thích Nguyên Trực

Chân dung HT.Thích Nguyên Trực


- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN
- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
- Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh BR-VT
- Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường TCPH Đại Tòng Lâm, tỉnh BR-VT
- Viện chủ chùa Từ Nhãn, Kp.Vạn Hạnh, P.Phú Mỹ, Tx.Phú Mỹ, BR-VT
 
Ngày 10/11/2018 (04/10/Mậu Tuất)
- 10h45: Luân phiên Hộ niệm
- 24h00: Chỉ tịnh
 
Ngày 11/11/2018 (05/10/Mậu Tuất)
- 04h00: Thức chúng - Tiểu thực
- 07h00: Lễ niệm hương bạch Phật - Tổ - Khai chung bảng.
- 08h00: Lễ nhập Kim quan
- 09h30: Lễ Thành phục
- 10h30: Lễ viếng
- 11h00: Cung tiến Giác linh
- 12h00: Thọ trai
- 14h00: Lễ viếng
- 17h00: Dược thạch
- 18h00: Lễ viếng
- 19h00: Tụng kinh
- 21h00: Hộ niệm
- 24h00: Chỉ tịnh
 
Ngày 12/11/2018 (06/10/Mậu Tuất)
 - 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 08h00: Lễ viếng
- 10h30: Cúng Phật
- 11h00: Cung tiến Giác linh
- 12h00: Thọ trai
- 14h00: Lễ viếng
- 17h00: Dược thạch
- 18h00: Lễ viếng
- 19h00: Tụng kinh
- 21h00: Hộ niệm
- 24h00: Chỉ tịnh
 
Ngày 13/11/2018 (07/10/Mậu Tuất) 
- 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 08h00: Lễ viếng
- 10h30: Cúng Phật
- 11h00: Cung tiến Giác linh
- 12h00: Thọ trai
- 14h00: Lễ viếng
- 17h00: Dược thạch
- 18h00: Lễ viếng
- 19h00: Tụng kinh
- 21h00: Hộ niệm
- 24h00: Chỉ tịnh.
 
Ngày 14/11/2018 (08/10/Mậu Tuất) 
- 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 08h00: Lễ viếng
- 10h30: Cúng Phật
- 11h00: Cung tiến Giác linh
- 12h00: Thọ trai
- 14h00: Lễ viếng
- 17h00: Dược thạch
- 18h00: Lễ viếng
- 19h00: Tụng kinh
- 21h00: Hộ niệm
- 24h00: Chỉ tịnh.
 
Ngày 15/11/2018 (09/10/Mậu Tuất) 
- 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 08h00: Lễ viếng
- 10h30: Cúng Phật
- 11h00: Cung tiến Giác linh
- 12h00: Thọ trai
- 14h00: Lễ viếng
- 17h00: Dược thạch
- 18h00: Lễ viếng
- 19h00: Tụng kinh
- 21h00: Hộ niệm
- 24h00: Chỉ tịnh.
 
Ngày 16/11/2018 (10/10/Mậu Tuất) 
- 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 08h00: Lễ viếng
- 10h30: Cúng Phật
- 11h00: Cung tiến Giác linh
- 12h00: Thọ trai
- 14h00: Lễ viếng
- 17h00: Dược thạch
- 18h00: Lễ viếng
- 19h00: Tụng kinh
- 21h00: Hộ niệm
- 24h00: Chỉ tịnh.
 
Ngày 17/11/2018 (11/10/Mậu Tuất)
- 04h00: Công phu khuya
- 06h00: Tiểu thực
- 08h00: Lễ viếng
- 10h30: Cúng Phật
- 11h00: Cung tiến Giác linh
- 12h00: Thọ trai
- 14h00: Lễ viếng
- 17h00: Dược thạch
- 18h00: Cảm niệm ân sư
- 20h00: Bố tát
- 24h00: Chỉ tịnh.
 
Ngày 18/11/2018 (12/10/Mậu Tuất)
- 04h00: Lễ bạch Phật - Tổ
- 06h00: Tiểu thực
- 08h00: Lễ viếng
- 11h30: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm, Quý quan khách quang lâm
- 14h00: Lễ Truy niệm Giác linh (có chương trình riêng)
- 15h00: Phụng tống kim quan trà tỳ tại Trung tâm Hỏa táng Long Hương, thành phố Bà Rịa.
 
BAN TỔ CHỨC LỄ TANG