Post: : Admin

Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Hưng Yên tổ chức hội trại lục hòa lần thứ X. Thời gian diễn ra 3 ngày, từ ngày 22-24/07/2022- Hội trại Lục Hòa X nhằm tạo môi trường sinh hoạt Phật pháp cho các GĐPT được giao lưu, liên kết lại với nhau, đồng thời bồi dưỡng thêm kiến thức và kĩ năng chuyên môn cho Đoàn sinh sau 2 năm tạm ngưng sinh hoạt vì đại dịch. Đây là môi trường sinh hoạt lành mạnh theo tinh thần Bi – Trí – Dũng của đạo Phật, giúp cho các Thanh Thiếu niên Phật tử có cuộc sống hướng thiện, tránh tập nhiễm những thói xấu bên ngoài xã hội.
- Hội trại cũng là dịp để trưng bày, triển lãm sức sống của các đơn vị tham gia và giới thiệu tổ chức GĐPT đến với cộng đồng và xã hội.

Phong Như