Post: : Admin

Hoạt cảnh Mục Liên cứu Mẹ - tác giả Thích Nguyên Tú do Phật tử chùa Thanh Cảnh huyện Hớn Quản tỉnh Bình Phước trình diễn.
Mùa vu Lan về quý vị xem để biết về duyên khởi có mùa báo hiếu, mùa xá tội vong nhân do đâu mà có. 


Bài liên quan:

>>Kịch bản hoạt cảnh Mục Kiền Liên cứu mẹ - tác giả Thích Nguyên Tú


Hải Yến /  Phật học đời sống