Post: : Admin

Chiều nay 23/11, tại Hà Nội, trong phiên làm việc cuối cùng, Đại hội VIII đã thống nhất suy cử thành phần nhân sự HĐTS khóa mới. Hội đồng Trị sự khóa VIII, nhiệm kỳ (2017-2022) đã thống nhất tuyệt đối 100% suy cử HT.Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm trách cương vị Chủ tịch HĐTS GHPGVN khóa VIII. Ban biên tập xin giới thiệu chân dung Hoà thượng Chủ tịch HĐTS Khoá VIIIHòa thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục làm chủ tịch HĐTS GHPGVN Khoá VIII


Hoài Thái - Minh Ân