Post: : Admin

Là người Phật tử, như Cố Đại Lão HT. Trí Quang dạy: 'Phải tỏ ra mình là người Phật tử', qua việc đeo tượng Phật. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, chúng ta cần phải khẳng định đức tin của mình bằng cách sau.Hãy khẳng định mình là người Phật tử


HÃY KHẲNG ĐỊNH MÌNH LÀ NGƯỜI PHẬT TỬ

1. Đặt tên trang Facebook cá nhân, Zalo ... bằng Pháp danh.

2. Mỗi trang face cá nhân/Zalo v.v... là nơi chuyển tải thông điệp từ bi của đức Phật đến với công chúng.

3. Luôn chia sẻ kinh sách, Clip, tranh ảnh, tin tức thiện nguyện Phật giáo, để giúp ích cho cộng đồng.

4. Vào những dịp đại lễ quan trọng của Phật giáo, như Phật Đản, luôn chú trọng đổi ảnh đại diện, ảnh bìa Kính Mừng Phật Đản, để Phật Hoá Nhân Gian. Như vậy, mỗi trang facebook sẽ là một lễ đài kỷ niệm Đức Phật Đản Sanh.

5. Không chia sẻ các tin tức độc hại, sai với sự thật và trái với năm giới, không lợi ích cho Phật giáo, làm tổn thương tín tâm của quần chúng. Nhất là các bài báo, xuyên tạc bôi nhọ Phật giáo.

6. Kiên quyết lên án các hiện tượng xúc phạm phỉ báng chánh pháp. Phải tận dụng sức mạnh truyền thông của mạng xã hội làm lợi ích cho Tam Bảo.

7. Không công kích, gây chia rẽ trong nội bộ Phật giáo.

8. Giữ chánh niệm khi xài Facebook ...Không dùng mạng xã hội tạo nghiệp bất thiện.

9. Khai rõ mục tôn giáo là Phật giáo trong CMND hoặc CCCD. Sẵn sàng yêu cầu cơ quan chức năng chỉnh sửa cho đúng.

10. Không vì hôn nhân mà cải đạo, khi cưới hỏi nên tổ chức lễ hằng thuận trong chùa, thai giáo theo Phật giáo và tiến tới Phật Hoá Gia Đình.


Duy nhất, chỉ có ngày Khánh Đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, được tổ chức Liên Hiệp Quốc kỷ niệm hằng năm. Vì Đạo Phật là tôn giáo hoà bình, trong suốt lịch sử truyền giáo hơn 2500, đạo Phật chưa từng làm rơi giọt máu của bất kỳ chúng sanh nào.


Tại Việt Nam, đạo Phật đã định hướng, đồng cam cộng khổ cùng dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Đạo Pháp và dân tộc luôn gắn bó thủy chung sâu sắc. Nên trang sử Phật cũng là trang sử Việt. Đạo Phật đã trở thành cái nôi của văn hoá dân tộc. Do đó, chúng ta không chỉ tự hào mà luôn khẳng định mình là người Phật tử.


Vì chỉ có đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Không thể có sự thật thứ hai nào ngoài lời Phật dạy. Đức tin của chúng ta là chánh tín vì được xác quyết trên nền tảng chân lý ấy.

Hãy khẳng định mình là người Phật tử

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Quý Phật tử hãy cùng chia sẽ để lan toả thông điệp ạ !


Ngu Chí