Post: : Admin

Hạnh phúc là giá trị tối hậu của cuộc đời. Hạnh phúc này không đến từ bên ngoài. Nó chính là tâm an lạc có sẵn trong ta. Hạnh phúc này bình đẳng ai cũng có. Nó không cần giàu, đẹp, địa vị mà tâm an định, bình tĩnh và từ bi tiết ra niềm an lạc. Tâm an tự nhiên ta cảm giác hạnh phúc. Tâm tha thứ tự nhiên ta cảm giác hạnh phúc...Ta cứ ước mơ, làm việc, kiếm tiền, ăn uống, sống hết lòng nhưng đừng đòi hỏi, tham vọng. Cái gì đến thì thọ hưởng với lòng biết ơn. Cái gì không đến thì ta vẫn có niềm an lạc sẵn có. Không có thức ăn như ý muốn thì ta ăn thức ăn bình thường. Ăn để sống chứ không nhất thiết phải ăn healthy, cao lương, mỹ vị, thế này, thế kia. Lành mạnh (healthy) đến từ tâm hiền lành, an định, từ bi, thức ăn chỉ 30 phần trăm thôi. Ta cũng biết bảo vệ sức khỏe nhưng đừng chấp quá. Có thức ăn lành mạnh thì tốt, nhưng lỡ không có thì có gì ăn nấy. Có biết bao người đang thiếu thức ăn và đói khổ. Ta nên nhớ ta may mắn có được thức ăn để ăn. May mắn và biết ơn chế ra hạnh phúc.


Những việc khác cũng thế. Ta vẫn làm việc, thực hiên ước mơ, học hành, kiếm tiền, chăm sóc cuộc sống nhưng với ý thức rằng hạnh phúc đến từ bên trong, từ tâm an ý định và lòng từ bi. Chính ý muốn, tham vọng làm ta khổ. Buông bỏ tham vọng là hết khổ. 


Niềm an lạc này không cần thêm gì cả mà cảm nhận. Cơn gió mát có hạnh phúc không là do ta cảm nhận. Bữa ăn ngon có hạnh phúc hay không là do ta nếm được hương vị và lòng biết ơn. Đôi mắt sáng là hạnh phúc đều do ta cảm nhận, ý thức về sự may mắn. Còn hai chân là hạnh phúc cũng do cảm nhận, ý thức... Thở một hơi thở ngon là khỏe là hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm nhận, biết mình đang hạnh phúc chứ không cần thêm điều kiện gì nữa. 


Bạn có hạnh phúc sẵn có, bình đẳng, không cần điều kiện bên ngoài như bao người khác. Hãy cảm nhận. Không có con đường đưa đến hạnh phúc, hạnh phúc là cảm nhận nó trên mỗi hơi thở bước chân nụ cười và tâm niệm.

Chúc bạn hạnh phúc.


Chân Pháp Đăng