Post: : Admin

Sức mạnh của nghiệp bao trùm thế gian này chi phối chúng sanh hữu tình và đem lại hạnh phúc hay khổ đau đến chủ nhân của nó. Hạnh phúc và tội lỗi

Người tạo dựng thiện nghiệp thì sẽ gặt hái được sự an vui,bình an, thạnh lợi và cát tường khi thiện nghiệp hội đủ nhân duyên cho quả. Còn khi gây nên ác nghiệp do sự dẫn dắt của vô minh thì người tạo những hành động bất thiện trước sau gì cũng phải gặt quả đắng cay và ngay trong hiện tại khi tạo nên ác nghiệp tâm các vị ấy cũng bị phiền não chi phối khi có những hành động sai trái và tội lỗi.

Hạnh phúc hay khổ đau đều do tâm tạo nên, chính tâm đánh giá,nhận định và phân tích sự tác động của ngoại cảnh rồi tạo nên những cảm xúc sung sướng, hạnh phúc hay khổ đau. Khi tâm được an trú trong những hành động thiện lành của sự tu tập hành trì theo Giáo Pháp thì tâm được tĩnh lặng,bình an bất chấp sự tác động của nghịch cảnh từ bên ngoài.Sống trong thế gian này,còn hạnh phúc thì khổ đau vẫn hiện hữu khi tâm còn bị lệ thuộc và chi phối bởi các pháp hữu vi. Chỉ khi phá tan được vô minh, chứng ngộ được chân đế vô vi siêu tam giới thì lúc ấy dù ở bất cứ nơi đâu và khi nào thì sự an vui vẫn luôn hiện hữu khi nội tâm vắng bóng khổ đau.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Phước Trung