Post: : Admin

Chiều nay, lúc 14h00' ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 01/07/2018) Ban tang lễ cùng môn nhơn pháp quyến thành kính tác Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Thiện Cảnh tại chùa Thiên Ân (xã suối Cao huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai).Xem thêm: 

>>Cáo phó: HT.Thích Thiện Cảnh viên tịch thọ 86 tuổi


Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Thiện Cảnh

Chân dung cố HT.Thích Thiện Cảnh.

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Thiện Cảnh

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Thiện Cảnh

Hòa thượng Thích Huệ Tâm sám chủ sái tịnh kim quan.

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Thiện Cảnh

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Thiện Cảnh

Niêm hương bạch Phật

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Thiện Cảnh

Di ảnh cố Hòa thượng tân viên tịch

Đồng Nai: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Thiện Cảnh

Như tin Phật học đời sống đã đưa. Do cao niên lạp trưởng, thuận thế vô thường, Hòa thượng Thích Thiện Cảnh đã viên tịch vào lúc 01h 00 phút ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 01/07/2018) tại chùa Thiên Ân, Trụ thế: 86 năm, Hạ lạp: 63 năm.

Lễ nhập kim quan được cử hành vào lúc: 14h 00' ngày 18 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 01/07/2018) tại chùa Thiên Ân.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 07h 00' ngày ngày 19 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 02/07/2018) đến hết ngày 21 tháng 05 năm Mậu Tuất nhằm ngày 04/07/2018) tại chùa Thiên Ân.

Lễ truy điệu được cử hành vào lúc: 07h 30 phút và Cung tống kim quan nhập bảo tháp vào lúc 08h 00' ngày 22 tháng 05 năm Mậu Tuất (nhằm ngày 05/07/2018) tại khuôn viên chùa Thiên Ân.


Hồng Phúc