Post: : Admin

Do bệnh duyên, Đại đức Thích Nguyên Thắng đã viên tịch vào lúc 13h15' ngày 28/10/2021. Trụ thế 44 năm hạ lạp 17 năm Tang lễ được Môn đồ pháp quyến đã lo chu toàn đã nhập bảo tháp Vĩnh Toàn chiều tối ngày 31/10/2021.Điếu văn kính tiễn ĐĐ.Thích Nguyên Thắng - Trụ trì chùa Kim Quang

"Khi Sư Phụ còn, Sư Phụ rất thương thầy Nguyên Thắng. Sư Phụ đi rồi, anh em huynh đệ ai cũng kính quý Nguyên Thắng cả. Đẹp trai, nền nã, nụ cười hoan hỷ, hết lòng với đệ huynh, không ai không quý mến. Chỉ tiếc chùa Kim Quang làm chưa xong, và bỏ lại đàn đệ tử còn non dại quá, tội! TT.Thích Nguyên Hiền chia sẻ"


Hỡi ôi !


Kim Quang nay đã vắng thầy
Bóng tùng ngã xuống, những ngày trống trơn
Thầy đi dõi bước bên con
Nghe trong cõi mộng như còn gặp nhau.

Mất thầy con biết về đâu ?
Giữa bao biến đổi đằng sau chữ ngờ...
Đời thầy như những vần thơ
Xây nền đạo pháp, đắp bờ tin yêu.

Thầy đi vắng lặng sớm chiều
Cỏ cây ứa lệ, khóc nhiều xót xa
Từ nay cách biệt quê nhà
Mười phương tứ chúng trẻ già nhói đau.

Vậy là:

Bốn mươi năm chẳng còn gì ?
Chỉ còn đức hạnh, từ bi của thầy
Kiếp này người đến nơi đây
Mang theo lý tưởng của ngày ấu thơ.

Duyên nay Phật Tổ gọi về
Huyễn thân ngũ uẩn chẳng hề tiếc chi
Đời người đã đến, rồi đi
Về nơi lạc quốc còn gì luyến lưu.

Thôi thì:

Có hợp thì phải có tan
Kiếp người như chiếc lá vàng nhẹ rơi
Thầy đi trăng sáng đẹp ngời
Tình thương rợp bóng đất trời bao la.

Thương kính thầy !

Mùa Đông, 31/10/2021

Cẩn bút: Thích Minh Tựu>>Khóc tiễn thầy Thích Nguyên Thắng

>>Cáo phó ĐĐ.Thích Nguyên Thắng viên tịch

>>Lễ cung tống kim quan ĐĐ.Thích Nguyên Thắng hỏa táng tại Nha Trang