Post: : Admin

Do bệnh duyên, Đại đức Thích Nguyên Thắng đã thu thần viên tịch vào lúc 13h15' ngày 28/10/2021 (nhằm ngày 23/9/Tân Sửu) tại chùa Phúc Long, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trụ thế 41 năm hạ lạp 17 năm- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;

- Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
- Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Năng;
- Môn đồ Pháp quyến, thế quyến vô cùng thương tiếc báo tin:

ĐẠI ĐỨC THÍCH NGUYÊN THẮNG (1981-2021)

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
- Phó ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Đắk Lắk;
- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Năng;
- Trụ trì chùa Kim Quang, xã Phú Xuân, huyện K rông Năng, tỉnh Đắk Lắk.


Do bệnh duyên, Đại đức đã thu thần viên tịch vào lúc 13h15' ngày 28/10/2021 (nhằm ngày 23/9/Tân Sửu) tại chùa Phúc Long, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
                        *Trụ thế        : 41 năm
                        *Hạ lạp         : 17 năm
- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 20h00, ngày 28/10/2021 (nhằm ngày 23/9/Tân Sửu).
- Kim quan Đại đức Thích Nguyên Thắng sẽ được đưa về tôn trí tại chùa Kim Quang, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.
- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 14h00, ngày 31/10/2021 (nhằm ngày 26/9/Tân Sửu), sau đó cung tống Kim quang Đại đức nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Kim Quang, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh

Nay Cáo phó
 TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GHPGVN TỈNH ĐẮK LẮK
BAN TRỊ SỰ GHPGVN HUYỆN KRÔNG NĂNG
MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
  TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ

                        ( Đà KÝ )

  HT. THÍCH CHÂU QUANG

Thích Nguyên Thắng viên tịch