Post: : Admin

Vào lúc 06 giờ, ngày 10/11/2017, Lễ Cung thỉnh Giác linh Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ tại chùa Vĩnh Hưng, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.Toàn bộ lễ tang cố HT Thích Thiện Sanh:

>>Tiểu sử Hòa thượng Thích Thiện Sanh
>>Sóc Trăng: Lễ nhập quan Hòa thượng Thích Thiện Sanh
>>Cáo phó: Đại lão HT Thích Thiện Sanh viên tịch ở tuổi 82
>>Các đoàn viếng lễ tang HT Thích Thiện Sanh


Lễ truy niệm vào lúc 08giờ00 ngày 12/11/2017 (nhằm ngày 24/09/Đinh Dậu). Sau đó, cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng nhập bảo tháp trong khuôn viên chùa Khánh Sơn, 30 Ngô Gia Tự, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Môn đồ pháp quyến cung đối trước giác linh đài Ân sư.

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Chuẩn bị cung thỉnh linh mô cố HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Xe hoa chở di ảnh cố Đại lão HT Thích Thiện Sanh

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Linh mô cố giác linh Đại lão Hòa thượng Ân sư đã đến sân chùa Vĩnh Hưng.

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Linh mô Hòa thượng Ân sư Yết Tổ tại Tổ đường chùa Vĩnh Hưng. 

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Tổ đường chùa Vĩnh Hưng 

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ tại chùa Vĩnh Hưng Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Đại đức Thích Minh Quy đệ nhất sám chủ.

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Vô cùng kính tiếc cố Đại lão Hòa thượng thượng Thiện hạ Sanh.

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ

Phái đoàn trở về lại chùa Khánh Sơn

Cung thỉnh linh mô HT Thích Thiện Sanh tham Phật Yết Tổ


Thích Định Hương