Post: : Admin

Chùa Komphisakor Prech Chru thường được gọi là chùa Xiêm Cán, tọa lạc tại ấp Biển Đông B, xã Vĩnh Thạnh Đông, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. ĐT: 0781.837914. Chùa thuộc hệ phái Nam tông (Khmer).Chùa Komphisakor Prech Chru (Chùa Xiêm Cán)

Toàn cảnh Chùa Komphisakor Prech Chru (Chùa Xiêm Cán)

Chùa Komphisakor Prech Chru (Chùa Xiêm Cán)

Cổng tam quan chùa Xiên Cán

Chùa Komphisakor Prech Chru (Chùa Xiêm Cán)

Chùa kiến trúc theo kiểu truyền thống chùa Khmer

Chùa Komphisakor Prech Chru (Chùa Xiêm Cán)


Tên thường gọi: Chùa Xiêm Cán

Chùa có diện tích 4,5 hecta, được xây dựng năm 1887.
Hòa thượng Lâm Mau, trụ trì đầu tiên (1887 – 1910). Kế tục trụ trì là quý Hòa thượng, Đại đức HT Kim Kông (1910 – 1930), ĐĐ Lâm Xưng (1930 – 1944), HT Trần Kim (1944 – 1962), HT Thạch Thươl (1962 – 1976), ĐĐ Danh Ôi (1976 – 1980), ĐĐ Danh Bal (1980 – 1986). ĐĐ Dương Quân trụ trì từ năm 1986 đến nay.
Chùa được đại trùng tu năm 1975, giảng đường được xây dựng năm 1997.
Điện Phật được bài trí trang nghiêm. Tượng đức Phật Thích Ca thành đạo được tôn trí trung tâm.

Chùa kiến trúc theo kiểu truyền thống chùa Khmer, quy mô và tráng lệ.


Võ Văn Tường