Post: : Admin

Một chàng trai đi cùng một nhà sư, chàng trai bày nhiều kế để hại nhà sư... Mời quý vị xem bộ phim ngắn chợt tỉnh cơn mê - phim Phật giáo