Post: : Admin

Cố Ni trưởng Thích Nữ Diệu Giác lâm trọng bệnh từ nhiều năm qua, được các Y, Bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức tận tình chăm sóc chữa trị, nhưng do tuổi cao sức yếu, Cố Ni Trưởng đã xả báo an tường vào lúc 01 giờ 00 phút, ngày 24/2/ Kỷ Hợi (29/3/ 2019).CÁO PHÓ
Môn Phong Pháp Phái LIÊN TÔNG TỊNH ĐỘ NON BỒNG
Ban Quản Trị Quan Âm Tu Viện - Tổ Đình Linh Sơn
Môn Đồ Pháp Quyến
Vô cùng kinh tiếc báo tin:

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU GIÁC

Cáo phó: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Giác viên tịch ở tuổi 77

- Thế danh Lê Thị Bền, sinh năm 1943
- Ủy Viên Hội Đồng Tông Phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng
Cố Ni Trưởng lâm trọng bệnh từ nhiều năm qua, được các Y, Bác sĩ Bệnh viện Tâm Đức tận tình chăm sóc chữa trị, nhưng do tuổi cao sức yếu, Cố Ni Trưởng đã xả báo an tường vào lúc 01 giờ 00 phút, ngày 24/2/ Kỷ Hợi (29/3/ 2019).
Trụ thế: 77 Tuổi

Hạ lạp: 37 Năm


Lễ nhập quan vào lúc 09 giờ, ngày 24/2/ Kỷ Hợi (29/3/2019).
Lễ viếng bắt đầu từ 10h00 vào ngày 24/2/ Kỷ Hợi (29/3/2019).
Lễ truy niệm phụng tống kim quan vào lúc 06 giờ 00 , ngày 27/02/ Kỷ Hợi (01/4/2019) tại Tổ Đình Quan Âm Tu Viện, Phường Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Lễ Di Quan Nhập Tháp tại nghĩa trang thuộc Tổ Đình Linh Sơn, chân núi Dinh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trân trọng báo tin.


Thiện Huy