Post: : Admin

Sau thời gian dài do bệnh duyên, HT.Thích Thông Kinh đã thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 05 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2018 (nhằm ngày 08/10/Mậu Tuất) tại Tổ Đình Đông Hưng, phường An Phú, Quận 2, Sài Gòn. Trụ thế: 61 năm - Hạ lạp: 41 nămCáo phó: HT.Thích Thông Kinh viên tịch ở tuổi 61

Cáo phó: HT.Thích Thông Kinh viên tịch ở tuổi 61


- Viện chủ Tổ Đình Đông Hưng, Quận 2- Sài Gòn.
- Khai sơn, viện chủ Chùa Đông Hưng tại Virginia Beach, Virginia - Hoa Kỳ.


Sau thời gian dài do bệnh duyên, Hòa Thượng đã thu thần an tịch vào lúc 16 giờ 05 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2018 (nhằm ngày 08/10/Mậu Tuất) tại Tổ Đình Đông HƯNG, phường An Phú, Quận 2, Sài Gòn.
* Trụ thế : 61 năm
* Hạ lạp : 41 năm

Lễ nhập quan: Cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 15/11/2018 (nhằm ngày 09 tháng 10 năm Mậu Tuất). Kim quan Hoà Thượng được tôn trí tại Tổ Đình Đông Hưng, Quận 2
Lễ viếng: Bắt đầu vào lúc 10giờ00 ngày 15/11/2018 (nhằm ngày 09 tháng 10 năm Mậu Tuất).
Lễ truy niệm: Được cử hành vào lúc 08giờ00, ngày 18/11/2018 (nhằm ngày 12 tháng 10 năm Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan Hòa Thượng đến Đài hỏa táng Phúc An Viên (Quận 9) làm Lễ Trà tỳ.


Bá Thông