Post: : Admin

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng HT.Thích Tịnh Khai đã thu thần viên tịch vào lúc 17giờ, ngày 3-1-2018 (nhằm ngày 17-11- Đinh Dậu) tại chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trụ thế: 84 năm. Hạ lạp: 56 năm.Đại lão HT.Thích Tịnh Khai viên tịch

Đại lão HT.Thích Tịnh Khai

Thành viên HĐCM GHPGVN
Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh
Nguyên Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh
Trụ trì chùa Thiền Lâm Cổ (phường 2, TP.Tây Ninh, Tây Ninh).

Theo cáo phó, do niên cao lạp trưởng, Đại lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 17giờ, ngày 3-1-2018 (nhằm ngày 17-11- Đinh Dậu) tại chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Trụ thế: 84 năm. Hạ lạp: 56 năm.     

- Lễ nhập quan chính thức cử hành vào lúc 9giờ, ngày 4-1- 2018 (nhằm ngày 18-11- Đinh Dậu).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Thiền Lâm Cổ, phường 2, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 10giờ, ngày 4-1-2018 (nhằm ngày 18-11-Đinh Dậu).

- Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 8giờ, ngày 8-1-2018 (nhằm ngày 22-11-Đinh Dậu), sau đó cung tống kim quan Đại lão Hòa thượng trà tỳ tại Sơn Trang Tiên Cảnh (Tây Ninh) và nhập tro cốt vào bảo tháp tại khuôn viên chùa Thiền Lâm Cổ.


Chùa Thiền Lâm (chùa Gò Kén) - Tây Ninh