Post: : Admin

Kỷ niệm ngày thái tử Tất Đạt Đa xuất gia mùng 8 tháng 2 âm lịch. Thơ viết hướng tới đại Phật Đản Vesak Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam 2019.Vó ngựa tình thương - Thích Huyền Lan

Đây cung vàng điện ngọc

Đây vợ đẹp con ngoan
Đây quyền uy thế gian
Một triều đại huy hoàng

Bao tháng ngày trăn trở
Sanh lão bệnh tử khổ
Kiếp con người đa mang
Tất Đạt Đa thái tử

Quyết vượt thành xuất gia
Bỏ lại phía sau lưng
Vợ đẹp với con ngoan
Và cung vàng điện ngọc

Vó ngựa con Kiền Trắc
Tung bụi mù thế nhân
Tất Đạt Đa thái tử
Một mình vững yên cương

Thanh gươm sáng phương trời
Rừng xanh nước trong veo
Thái tử vung kiếm cắt
Búi tóc tướng hoàng gia

Sa Nặc buồn rơi lệ
Ngựa bạch mã Kiền Trắc
Cúi đầu bên dòng sông
A Nô Ma lấp lánh


Thích Huyền Lan