Post: : Admin

Hoà thượng HT.Thích Ngộ Tịnh viên tịch vào lúc 2 giờ 45 phút ngày 2-8-2021 (24-6-Tân Sửu). Trụ thế 71 năm, 48 hạ lạp.
Tang lễ cố HT.Thích Ngộ Tịnh trụ trì chùa Viên Ngộ . Video: Triệu Trác


Chương trình Tang lễ cố Hòa thượng Thích Ngộ Tịnh diễn ra trong 2 ngày, do tình hình dịch bệnh Covid-19. Việc tổ chức gói gọn và đơn giản.

Lễ nhập kim quan lúc 14 giờ ngày 2-8-2021 (24-6-Tân Sửu). Kim quan được an trí tại Nhà Tang lễ Bệnh viện 87 - TP.Nha Trang. 

Lễ viếng bắt đầu từ lúc 15 giờ cùng ngày. 

Lễ cung thỉnh kim quan hỏa táng vào lúc 7 giờ ngày 3-8-2021 (25-6-Tân Sửu) tại nhà Hỏa táng TP.Nha Trang.

Video: Tang lễ cố HT.Thích Ngộ Tịnh trụ trì chùa Viên Ngộ

Triệu Trác 

tang lễ Thích Ngộ Tịnh, nhập kim quan ôn Ngộ Tịnh, nhập bảo tháp HT.Ngộ Tịnh, cung tống kim quan, đám tang, chùa viên Ngộ ninh Hòa Nha trang