Post: : Admin

Nhóm Tứ Ân (Sài Gòn) cùng nhóm Quảng Đạo (Biên Hòa) làm 1.500 bánh bao chay cúng dường chư Tăng Ni và Phật tử nhân lễ chung thất trai tuần cố Hòa thượng Thích Quang Đạo tại chùa Phước Viên (Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai)
Video cách làm 1.500 bánh bao chay nhóm Tứ Ân

Video cách làm 1.500 bánh bao chay nhóm Tứ Ân

Viên Long thực hiện