Post: : Admin

Ngày 09/02/2017 nhắm ngày 13 Tết Đinh Dậu tại Tịnh xá Ngọc Linh tọa lạc Thôn Trà Cụ-TT Lạc Tánh-H.Tánh linh- Bình thuận Chư Tăng Ni Hệ phái Khất Sĩ đã tổ chức trì bình khất thực đầu xuân tại huyện Tánh Linh nhằm giúp cho Phật tử gần xa gieo phước lành, cúng dường đầu năm mới.
 Buổi lễ khất thực hơn 40 VỊ chư Tăng Ni KHẤT SĨ tái hiện hình ảnh những vị khất sĩ đi những bước khoan thai, thảnh thơi trong chánh niệm


Kênh STD