Post: : Admin

Trước khi thực hành thiền rải tâm từ, hành giả nên quán niệm về sự tha thứ. Khởi tâm thiện lành cầu mong tha thứ và xin tha thứ cho hết thảy.Thiền tha thứ

Thiền tha thứ


-Mình đã từng gây khổ đau cho người nên cầu xin người tha thứ. 

-Người khác từng gây khổ đau cho mình, mình cũng rộng lòng tha thứ cho họ. 
-Mình cũng tự tha thứ cho chính mình và phát nguyện tu tập. 
Quán niệm về sự tha thứ sẽ giúp tâm tư thanh thản, nhẹ nhàng hơn, dễ rải lòng từ bi hơn.
Thiền sinh ngồi thẳng, thả lỏng toàn thân, sau vài phút theo dõi hơi thở vào ra, đọc thầm và quán niệm như sau:
1-Vì vô minh nên tôi đã từng gây khổ đau cho người, xin hãy tha thứ cho tôi.
2-Tôi thành thật tha thứ cho những ai đã từng gây khổ đau cho tôi.
3-Tôi thành thật tha thứ cho chính tôi, nguyện bỏ ác làm lành, giữ tâm ý trong sạch.


Thiền sinh đọc đi đọc lại 3 câu này nhiều lần. Vừa đọc vừa khởi tâm chân thành cầu xin tha thứ (cho mình) và nguyện tha thứ (cho người). Hướng tâm đến những đối tượng in dấu sâu đậm trong tâm cần tha thứ. Tâm càng thiết tha, chân thành thì càng nhẹ nhỏm. Có thể các đối tượng không nghe, không biết về sự cầu mong tha thứ của mình nhưng chính tâm nguyện thiện lành này sẽ tháo gỡ các nút thắt, những cắn rứt lâu ngày trong tâm, khiến tâm tư mình nhẹ nhàng, thư thái hơn.


Thiền tha thứ là bước đầu dọn tâm để rải tâm từ. Thiền rải tâm từ như gieo hạt, thiền tha thứ như làm đất. Vì thế, các thiền sinh cần thực tập thuần thục thiền tha thứ này, để dọn đường bước vào thực tập thiền rải tâm từ dễ dàng và thành công hơn.


Quảng Tánh