Post: : Admin

Ngày hôm nay đây Thầy đã hóa thân thành ngọn lửa hồng. Không phải ngọn lửa hồng bập bùng bên chái bếp Mà nhiệt tâm phụng Đạo của bao lớp môn đồ...
Cố Hòa thượng Thích Quang Đạo - Hiệu phó học vụ trường TCPH Đồng Nai

Cố Hòa thượng Thích Quang Đạo - Hiệu phó học vụ trường TCPH Đồng Nai


Khi đi trong giá lạnh
của chiều Đông.
Mới thương ngọn lửa hồng
bên chái bếp.
Thầy tôi!
Người cha hiền khêu, giữ lửa
Thắp sáng đời
thắp sáng cả chính tôi.
Người không đi đâu xa
chỉ thong thả quanh nhà
gạt tàn tro, giữ lửa.
Bao thế hệ ghé nhà
xin thắp lửa mang đi.
Ngọn lửa từ bi
an hòa, dung dị
gió giật bất kỳ
lửa đỏ nan di!
Khi lớn lên
tôi mới hiểu được rằng
không dễ dàng
khi giữ gìn ngọn lửa.
Nếu như
tâm không rộng
chí không bền
lòng chưa đủ nhuyến nhu
thương yêu chưa bình đẳng.
Nhờ vậy!
Sẽ dung được những điều khó dung.
Sẽ sưởi ấm những ai tìm đến.
Dù là bậc thức giả
hay lam lũ chân quê
nhưng mỗi khi quay về
quây quần bên bếp lửa
ai cũng thấy ấm lòng
dù gió giật ngoài song.
Ngày hôm nay đây
Thầy đã hóa thân thành ngọn lửa hồng.
Không phải ngọn lửa hồng bập bùng bên chái bếp
Mà nhiệt tâm phụng Đạo của bao lớp môn đồ.
Ngọn lửa xưa còn đó
Hàng môn hạ nơi đây
Đối trước giác linh Thầy
Một lòng xin chứng giám.


Thích Chúc Phú Tăng sinh Khóa II trường TCPH Đồng Nai