Post: : Admin

Bệnh tật là quy luật bất biến của tự nhiên mà hiếm ai trong chúng ta có thể tránh khỏi việc chi phối của sự thay đổi của thân tứ đại theo chiều hướng suy vong.Thân bệnh tâm không bệnh

Bệnh gây nên cho con người cảm thấy mệt mõi và khó chịu, nếu người biết quán chiếu rèn luyện được tâm mình trong lúc bệnh thì đó là chiến thắng được chính mình


Khi thân thể bị biến đổi theo chiều hướng tiêu cực sẽ khiến tâm của phàm phu bị chao động và phiền não sanh khởi do sự tham luyến, dính mắc vào sắc pháp gây nên và sự tác động qua lại do mối liên hệ tương hỗ giữa thân tâm, nghĩa là thân thể cường tráng khoẻ mạnh thì khiến cho tâm phấn khởi an vui và khi sắc pháp ốm đau, bệnh hoạn thì kéo theo tâm sẽ bị phiền não chi phối. 

Những bậc chân nhân tu hành phạm hạnh và thành tựu pháp hành, các vị ấy có định tâm kiên cố và nội tâm ít hoặc không bị chi phối vào sự biến đổi của các pháp hữu vi thì dù cơ thể này có bị sự tấn công tàn khốc của bệnh tật thì các vị ấy vẫn nở trên môi nụ cười thanh thoát khi nội tâm an lạc bất chấp sự tác động của ngoại cảnh và quý Ngài chấp nhận tất cả những điều sẽ xảy đến, dùng sức mạnh của chánh niệm tỉnh giác quán sát những gì đang xảy ra nơi thân tâm và giúp cho tâm luôn quân bình tránh khỏi sự chi phối bởi phiền não phát sanh từ những điều bất toại nguyện xảy ra nơi thân bệnh. Đó là những sự đau đớn, mệt mỏi, khó chịu do bệnh hoạn gây nên. Chính vì lẽ đó, những bậc chân nhân an trú trong việc tu tập và hành trì theo Pháp bảo thành tựu tâm quân bình, tĩnh lặng khi thân thể này biến hoại và lão suy và sẽ ra đi trong an lành và hạnh phúc. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Thiện An