Post: : Admin

Đây là cách Tải app khai báo y tế ncovid-19 dành cho bạn khi bị kiểm tra hoặc yêu cầu khai báo bằng giấy.Bạn chỉ cần tải app khai báo y tế online trên điện thoại về bệnh dịch ncovid-19 mà không cần phải khai báo bằng văn bản giấy. Rất tiện ích cho bạn mỗi khi đến đâu cần phải khai báo hoặc quét mã QR trên điện thoại bằng ứng dụng khai báo y tế online sau:


Bước 1: Truy cập App Store hoặc CH Play để tải app có tên NCOVID-19

- Hệ điều hành Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi

- Hệ điều hành: iOS: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178

Bước 2:  Tạo tài khoản (hướng dẫn áp dụng trên hệ điều hành IOS)

- Nhập số điện thoại và click “Đăng ký mới”.

- Nhập mã OTP mà hệ thống đã gửi về số điện thoại và click “Xác nhận”.

Tải app khai báo y tế ncovid-19 dành cho bạn

Bước 1

Tải app khai báo y tế ncovid-19 dành cho bạn

Tải app khai báo y tế ncovid-19 dành cho bạn

Xác nhận là bước cuối cùng hoàn tất việc khai báo y tế mà không cần phải khai báo văn bản giấy thông thường.


Quần Hải

app khai báo y tế, khai báo bằng điện thoại, ncovid-19, dịch tể, dịch vũ hán, đại dịch người, dịch chết người, dịch bệnh sas corona, khai báo vùng dịch, bệnh khai báo online, khaibaoyte, tải ứng dụng khai báo, y tế dịch, việt nam