Post: : Admin

Sắp tới ngày 16-07-2020 (26/05/Canh tý) Đại đức Thích Định Hương tổ chức lễ khánh thành chùa Vĩnh Phước ấp 21, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.Sau 7 năm khởi công xây dựng đến nay ngôi chùa Vĩnh Phước đến nay hoàn thành như sở nguyện. Để đáp tạ những ân tình mà Chư tôn đức, chư vị khách quý và thiện nam tín nữ Phật tử xa gần đã đóng góp xây dựng nên ngôi Tam bảo.


Thiệp thỉnh Lễ cắt băng khánh thành chùa Vĩnh Phước.

Thiệp thỉnh Lễ cắt băng khánh thành chùa Vĩnh Phước.

Sắp tới khánh thành chùa Vĩnh Phước Sóc Trăng

Thiệp thỉnh Lễ cắt băng khánh thành chùa Vĩnh Phước.

Ngọc Xuân