Post: : AdminThân sinh ra Thái tử chính là Hoàng hậu Māyā

Hoàng hậu Māyā là con người phạm hạnh, đạo đức và từ bi. Bà kết hôn với vua Suddhodhana đã lâu mà vẫn chưa có con. Một hôm vua Suddhodhana trở về từ chuyến đi dẹp biên thùy, ngày trở về của nhà vua cũng trùng với ngày bà thọ Bát quan trai giới. Do đó, bà giữ thân thể hoàn toàn trong sạch, không thị phạm với đức vua.

Hoàng hậu Maya cùng thái tử Tất Đạt Đa


Trong đêm thọ Bát quan trai giới này bà nằm mộng thấy 4 vị chư thiên nâng 4 góc giường của bà đưa lên đỉnh núi Himavā, đặt dưới gốc cây sāla tại Manosilātala. Tiếp đó họ dùng cánh nâng bà lên, tắm cho bà tại hồ nước Anotatta Lake. Họ thay cho bà một bộ trang phục tuyệt đẹp rồi lại đưa bà vào một cung điện bằng vàng, đặt bà nằm trên một chiếc giường lộng lẫy. Tại đây, Bodhisatta (Bồ tát) trong hình dạng là một con voi trắng ngậm một đóa sen trắng đi vào từ hông phải của bà. Thời khắc đó là ngày cuối cùng của lễ hội Uttarāsālhanakkhatta – lễ hội kéo dài 7 ngày mà bà đã tham gia trong giấc mơ của mình.

Hoàng hậu tỉnh giấc, cảm thấy trong người mát mẻ, dễ chịu, tinh thần sảng khoái. Ngay lúc đó bà đã thọ thai. Kể từ ngày thọ thai, Hoàng hậu được bảo vệ bởi 4 vị chư thiên và bà không muốn gần gũi với người khác giới. Bà giữ thân tâm trong sạch, ngồi thiền và bố thí.

Đến cuối tháng thứ 10, bà muốn quay về quê hương Devadaha để sanh nở theo phong tục của người Ấn Độ. Trên đường trở về nhà cha mẹ ruột, bà dừng nghỉ chân tại gốc cây sāla ở Lumbinī (Lâm Tỳ Ni) và sinh hạ Thái tử Siddhatta. 7 ngày sau sinh, Hoàng hậu qua đời và tái sanh là một thân nam ở Tusita world (Cung trời Đao Lợi), tên gọi là Māyādevaputta.


Câu 2: Cha của Thái Tử Tất Đạt Đa tên là gì?

a. Asita ( A Tư Đà)

b. Suddhodhana


c. Đề Bà Đạt Đa