Post: : Admin

Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia, đêm mồng 8 tháng 2 năm 595 trước Tây lịch, Thái tử từ bỏ tất cả, phụ vương, ngai vàng, vợ con, cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc của một hoàng tử.Sau một buổi yến tiệc linh đình trong hoàng cung ngài đã cùng với người hầu thân cận Xa-nặc, với con ngựa Kiền-trắc âm thầm từ biệt cha già, vợ con, người thân rời khỏi kinh thành đến bên bờ sông AnomaThái Tử Tất Đạt Đa cắt tóc (xuất gia) vào ngày 8/2/595 âm lịch.


Cạo bỏ râu tóc, khoác trên mình bộ áo màu vàng đơn giản của người tu sĩ, từ nay bắt đầu cuộc sống không nhà của người xuất gia cầu đạo. Khi đó Ngài mới 19 tuổi. Cuộc ra đi này được gọi đó là cuộc "Đại xả li", hoặc "Đại xuất hành (cuộc ra đi vĩ đại)".Sau hai lần học đạo, sáu năm khổ hạnh rừng già, cuối cùng là bốn mươi chín ngày tham thiền nhập định dưới gốc cây tất-bát-la bên dòng sông Ni-liên-thuyền ngài đã chứng thành đạo quả tìm ra chân lý cứu chúng sanh hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật.

Câu 2: Phật Thích Ca là ai ?

a. Siddhartha Gautama

b. Tất-đạt-đa Cồ-đàm

c. Cả a và b đều đúng